Zgłoś się do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi!  - wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS);- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna).
  4. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerowi Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi, tj. Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce, w celu informowania o projektach i wydarzeniach.

  * Odpowiedź nie jest brana pod uwagę w procesie oceny aplikacji do Akademii.

  Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

  Marzenna Guz-Vetter – Dyrektor Przedstawicielstwa (p.o.) Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jan Klemt – Prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja zapraszają do uczestnictwa w Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

  Tereny wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Mimo to, często niedostrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa jak i osoby mieszkające na wsiach) są zmiany, które rozłożone były w czasie. Tymczasem dzięki funduszom europejskim nastąpiło przekształcenie struktury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowoczesnych technologii, rozwój inicjatyw społecznych i kulturalnych. Wieś dziś to nie tylko nośnik tradycji ale równorzędny partner dla podmiotów z zagranicy, koło napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne miejsce do mieszkania. Jednocześnie jak wskazuje badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich", tereny wiejskie to obszary „wypłukane” demograficznie tzn. takie, z których najbardziej mobilne, aktywne i przedsiębiorcze osoby emigrują, głównie w kierunku głównych ośrodków rozwoju (czyli lokomotyw rozwoju regionalnego). Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi.

  Ramowy program zajęć:

  • czwartek: przyjazd uczestników, wykład inauguracyjny, otwarcie akademii, wspólna kolacja,
  • piątek: blok zajęć (wykłady, ćwiczenia, debata z zaproszonymi liderami – naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
  • sobota: blok zajęć (ćwiczenia, zajęcia terenowe, debata z zaproszonymi liderami: naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
  • niedziela: zajęcia praktyczne–gala, podsumowanie, wręczenie certyfikatów.

  Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

  Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

  Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co najmniej 50 uczestników w wieki 18-30 lat z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich oraz małych miastach poniżej 20.000 mieszkańców.

  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Fundacją Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: kontakt@fundacjakuznica.pl, tel.: +48 504 419 785.