Wszyscy widzimy zmiany, jakie dokonały się w naszym otoczeniu pod wpływem napływu funduszy europejskich.
Rewitalizacje, oczyszczalnie ścieków,
instalacje odnawialnych źródeł energii, boiska,
siłownie, drogi  – to wszystko nigdy nie
wydarzyłoby się bez członkostwa Polski w UE.
Jest to bardzo ważne, lecz nie najważniejsze.
Zmiany gospodarcze muszą iść w parze
ze zmianami społecznymi, budującymi
odpowiedzialne społeczeństwo polskie.
Naszą misją jest realizować ten cel.

Zapraszam do współpracy z Fundacją
Kuźnica im. Hugona Kołłątaja

wszystkie osoby, którym
bliskie są nasze cele i ideały.

Jan Klemt
Prezes Fundacji

Silni w działaniu

FUNDACJA KUŹNICA im. Hugona Kołłątaja

Kuźnica Kołłątajowska była grupą działaczy społecznych, publicystów i literatów skupioną wokół Hugona Kołłątaja. Kuźnica  odegrała  szczególną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, ich pisma wyjaśniały, co to jest prawdziwy patriotyzm, w jakim kierunku wychowywać młodzież, jak należy zmienić ustrój państwa, bez niepotrzebnego przelewu krwi. Nasza Fundacja nawiązuje do tych wielkich tradycji, skupiając osoby i instytucje, którym zależy na nowoczesnym polskim patriotyzmie łączącym troskę o losy kolejnych pokoleń Polek i Polaków z integracją europejską.

Jak działamy?

Doświadczenie

Skupiamy specjalistów z danych dziedzin aby działać jeszcze bardziej efektywnie

Równość

W naszych działaniach staramy się wyrównywać szanse wszystkich grup społecznych, w szczególności defaworyzowanych

Ambicja

Realizujemy projekty ambitne, które zmieniają rzeczywistość wokół nas.

Tradycja i nowoczesność

Łączymy tradycję z nowoczesnością, wierząc w ideały przyświecające poprzednim pokoleniom dopasowanym do dzisiejszych realiów

Wyzwalamy Energię Polski Lokalnej

Napisz do nas!

Wypełnij poniższe pola, żeby się z nami skontaktować
    Uwaga: Wszystkie podane przez Ciebie informacje są poufne. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.